...

Wie zijn wij?

Ik ben dr. Annemie Galimont, dermatoloog met 15+ jaar ervaring en expert onco-dermatologie. Met deze scholingen zet ik mij in voor de allerbeste kwaliteit. De opleidingen zijn toegankelijk en scherp geprijsd.

Onze over

Lees meer over ons...

Dr. Annemie Galimont

Ik ben Annemie Galimont, een dermatoloog met passie om kennis te delen en zorgverleners te verbinden. Met mijn kennis en toewijding ben ik niet meer weg te denken uit de wereld van samenwerking met andere huid-, haar- en nagelverzorgingsberoepen.

Drs. Olivier Galimont

Ik ben Olivier Galimont, oprichter en eigenaar van Huidopleiding®. Ik ben het aanspreekpunt en de webmaster.

Dr. Annemie Galimont

Mijn achtergrond

Ik ben opgeleid als wetenschapper en dermatoloog. Ik werk dagelijks met patiënten en zorgverleners in samenwerkingsnetwerken.

Daarnaast ben ik lid van projectgroepen die richtlijnen en zorgpaden voor de dermatologie en de aanpalende beroepsgroepen maakt. Al sinds het begin van mijn carrière ben ik betrokken bij de opleiding en scholing van zorgverleners.

Mijn grote vraag is hoe we kennis kunnen delen en samenwerking inzetten om de zorg voor patiënten te optimaliseren?

Ik ben een actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie. Daarnaast ben ik ook lid van de European Academy of Dermatology and Venereology (EADV). Ik ben lid van Nederlandse en internationale expertgroepen die informatie materiaal en richtlijnen voor veilige zorg maken.

Ik zet mij niet alleen in om kennis te delen via scholingen, ik deel ook kennis via onze ongesponsorde website onlinedermatologie.nl. Sinds het begin van mijn carrière maak ik informatie materiaal over huidaandoeningen en scholingsmateriaal voor verschillende beroepsgroepen.

Kortom, ik geef scholingen, ik ben gastspreker op Nederlandse en internationale evenementen en gastdocent aan universiteiten en hoge scholen. Ik maak podcasts, schrijf (wetenschappelijke) artikelen en geef interviews.

Daarnaast bespreek ik in mijn besloten Facebook groep Huidopleiding casussen met zorgverleners. Hierbij leer ik ze kritisch te denken en klinisch te redeneren.

Ook ben ik adviseur bij kwaliteitsbureau ’s van diverse beroepsgroepen en ben ik betrokken bij het opzetten van interdisciplinaire zorgpaden, zorgmodules, richtlijnen, leidraden en standpunten.

Op aanvraag sluit ik aan bij intervisies van pedicure groepen en huidtherapeuten kringen. Op verzoek maak ik voorlichtingsmateriaal voor patiënten.

Zo een veelzijdig en uitgebreid pallet van kennis deling over huid-, haar-, en nagelzorg bestaat gewoonweg niet. Het succes op alle fronten bewijst hoeveel behoefte er is aan extra scholing en kennisdeling door een deskundige.

Opleiding
 • Opleiding tot dermatoloog, medisch specialist, LUMC, 2000-2007
 • Doctor of Philosophy (PhD, Gezondheidszorg), TNO, Leiden, 1995-2000
 • Dokter in de Genees-, heel- en verloskunde, Cum Laude, KuLeuven, 1986-1993
 •  
Certificaten
 • CRKBO geregistreerd docent
 • Opleiding in kennisdeling (Teach the clinical Teachers)
 • GRADE-systematiek (literatuur wegen en beoordelen)
 •  
Werkervaring
 • Dermatoloog dermaTeam Zeeland en polikliniek dermatologie Roosendaal, Bravis Ziekenhuis, 2013-heden
 • Dermatoloog Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, 2007-2013
 •  
Lidmaatschappen
 • Lid Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Lid Vereniging Medische staf Bravis (VMS)
 • Lid Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Lid artsenfederatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG), regionale afdeling West-Brabant/Zeeland
 • Lid European Association of Dermatology and Venereology ( EADV)
 •  
Nevenactiviteiten
 • Secretaris Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie
 • Coördinator Smeer’m, een transmuraal expertise centrum voor eczeem
 • Opleider huisartsen (EMC)
 • Consulent verpleeghuizen Ter Weel en Ter Valcke Zeeland
 • GGD consulent
 •  
Adviseur
 • Medische adviesraad Belgische Vereniging Voor Gespecialiseerde Voetverzorgers (BVV)
 • Medische adviesraad Nederlandse Maatschappij Medische Voetzorgverleners (NMMV)
 • Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
 • Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NvVP)
 • Provoet
 • Lid beroepsveldencommissie opleiding huidtherapeuten Haagse Hoge School en Hoge School Utrecht

Participatie in leidraden, richtlijnen en protocollen

NVDV
Lid van stichting eczeem NVDV Leidraad samenwerking paramedische beroepen (2022) Richtlijn palliatieve zorg bij kinderen, module huidzorg (2020) Leidraad online consulten en teledermatologie (2020) Leidraad vergoeding lichttherapie (2020) Addendum richtlijn constitutioneel eczeem: monitoring systemische medicatie bij kinderen (2019) Leidraad substitutie geneesmiddelen: dermatocorticosteroïden (2019) Leidraad dermatocorticosteroïden (2017) Dermatica op recept (2017)
NVH
 • Zorgmodule eczeem (2022)
 • Richtlijn kwetsbare ouderen (2022)
 •  
NvVP
 • Interdisciplinair protocol oncologische voet NvVP/NVDV (2022)
 • Zorgmodule oncologische voet (2022)
 •  
ProVoet, Stipezo, NMMV
 • Zorgpad onychomycose (2022)
 •  
Internationale samenwerking
Lid Multinational Association of Supportive Cancer Care (MASCC), studygroup oncodermatology, projectleider van 2 onderzoeken naar veilige hand- en voetzorg tijdens en na behadnelingen tegen kanker Lid EADV Task Force dermatology for cancer patients
Internationale samenwerking
 • Zorgmodule eczeem (2022)
 • Richtlijn kwetsbare ouderen (2022)
 •  
Activiteiten binnen de NVDV
 • Lid Nederlandse Vereniging van Vulvapathologie
 • Lid domeingroep eczeem NVDV
 • Lid domeingroep dermatotherapie (voormalig voorzitter van 2015-2021) NVDV
 • Actief lid van de eczeemstichting
 •  

Regionale samenwerkingen

Gezamenlijke Ambitie van dermatoloog en specialist ouderengeneeskunde om het onder- en overbehandelen van huidkanker bij de kwetsbare ouderen te reduceren door:

 1. Optimalisering van de diagnostiek van verdachte huidafwijkingen in het verpleeghuis door scholing
 2. Meer biopteren; afname potentieel vermijdbare verwijzingen. Omdat de SO andere, minder ingrijpende behandelingen of laag risico BCC zelf kan excideren, behandelen of afzien van behandeling kan overwegen
 3. Versterken samenwerking tussen de 1e en 2e lijn; gezamenlijke behandelafweging maken en adequaat verwijzen; zorgpad verdachte huidafwijking bij kwetsbare ouderen ontwikkelen.

De zorg voor patiënten met eczeem is versnipperd over verschillende zorgverleners. In 2011 nam ik het initiatief om de zorg te verbeteren door gezamenlijke zorgpaden op te zetten, door creatief informatiemateriaal te maken en door regelmatig informatieavonden te organiseren en zorgverleners op te leiden. Voor dit initiatief is in 2011 subsidiegeld verkregen van zorgverzekeraar CZ.

Er is een explosieve toename van huidkanker en voorstadia van huidkanker. De zorg voor patiënten met deze aandoeningen is versnipperd over verschillende zorgverleners. In 2011 heb ik van de zorgverzekeraar CZ subsidiegeld gekregen om de zorg voor deze patiënten te coördineren door zorgpaden op basis van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen op te zetten. Deze zorgpaden en protocollen zijn vastgelegd in het intramuraal protocol behandeling, begeleiding en follow-up van patiënten met maligne en premaligne huidafwijkingen. Deze zorgpaden zorgen ervoor dat patiënten de optimale zorg op het juiste tijdstip door de juiste behandelaar krijgen.

De zorg voor complexe wonden, met name de ulcera crures, is versnipperd tussen thuiszorgorganisaties, de eerste en de tweede lijn. De kosten van deze zorg zijn hoog vanwege de langdurige inzet van zorgprofessionals en het gebruik van genees- en wondverbandmiddelen.

De financiële schotten en de veranderende financieringsstructuren bemoeilijken de onderlinge samenwerking tussen de eerste lijn, de thuiszorgorganisatie en de tweede lijn. In 2011 is met subsidiegeld van CZ een regionaal wondexpertisecentrum opgezet om de expertise in de thuiszorg te verbeteren en om de communicatie onderling goed af te stemmen.

Interdisciplinaire samenwerkingen

Ik ben nauw betrokken bij het opzetten van richtlijnen, zorgpaden, zorgmodules en scholing de volgende beroepsgroepen:

 • Nederlandse Vereniging van Podotherapie (NvVP)
 • Nederlandse Maatschappij van/voor Medisch Voetzorgverleners (NMMV)
 • Stichting Pedicure in de Zorg (Stipezo)
 • Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
 • Algemene Nederlandse Kappers Organisatie, sectie haarwerken (ANKO)
 • Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso)

Sinds 2022 ben ik opleider en faciliteer ik de perifere stages van de huisartsen in opleiding.

Voormalige nevenactiviteiten:

 • Secretaris Nederlandse Olympische Gewichthefbond (NOGB)
 • Secretaris dermaTeam
 • ZKN certificering dermaTeam

Drs. Olivier Galimont

Mijn achtergrond

Mijn grootste passie is om medische informatie toegankelijk te maken voor het grote publiek. Ik ben opgeleid tot master in de communicatiewetenschappen aan de katholieke universiteit te Leuven. Mijn expertise komt goed van pas om de complexe informatie goed toegankelijk te maken.

Mijn grootste passies naast communicatie zijn reizen en koken. Tijdens een van mijn reizen heb ik een restaurant in Noord India opgezet. Daar heb ik geleerd klantvriendelijk en klantgericht te zijn. Deze ervaring kan ik nu goed gebruiken om de cursisten te woord te staan en hun vragen te beantwoorden.

In het bedrijfsleven heb ik altijd een coördinerende functie gehad. De expertises die ik daar geleerd heb komen nu goed van pas om het bedrijf te leiden.

Betaalbare scholingen

Naast de coördinator van Huidopleiding® ben ik het aanspreekpunt, de webmaster en verzorg ik de audiovisuele ondersteuning. Omdat ik het gehele bedrijf van A-Z zelf in handen heb zijn de overhead kosten laag en kunnen we goed betaalbare scholingen aanbieden.

Aanspreekpunt voor cursisten en organisatoren van evenementen

Ik help de cursisten met hun problemen, klachten en vragen. De wens van de klant staat centraal. Ik heb uitstekende luistervaardigheden en ben geduldig.

Ik heb voor Huidopleiding® verschillende kanalen opgezet waar cursisten met hun vragen terecht kunnen, een chat functie, een contactformulier, een mail service en een hulplijn.

Mijn prioriteiten
 • Goede benaderbaarheid voor het stellen van vragen
 • Een up to date veel gestelde vragen op de website waarin cursisten mogelijk zelf een antwoord op hun vragen vinden
 • Snelle beantwoording van de vragen
 • Een goed antwoord is altijd beter dan een slecht antwoord, zelfs al duurt het langer om een goed antwoord te formuleren.
 •  
Klantvriendelijk en klantgericht

Klantvriendelijkheid staat hoog in het vaandel, we zorgen dat we goed bereikbaar zijn bij vragen en opmerkingen. We doen geen loze beloften. We sturen geen onnodige mails. We doen niet moeilijk over kleine lettertjes en we zorgen ervoor dat er een duidelijk procedure is zodat de cursisten weten waar ze aan toe zijn.

Ik hou mijn ogen en oren open zodat ik goed weet wat de wensen en behoeften van de cursisten en organisatoren zijn. Ik doorloop zelf de processen van de aankoop tot de afronding van de cursus en het aanvragen van de accreditatie.

Met regelmaat houden we enquêtes, na de scholingen, in onze Facebook groep of via mail. De recensies onder de blogs, in de Facebook groep en op het leerplein analyseer ik nauwkeurig.

Vertaalslag medische informatie

Ik vertaal medische informatie in toegankelijke informatie. Ik laat de zorgverleners zien hoe ze op een begrijpelijke manier informatie kunnen delen. Hiervoor maak ik informatie pagina’s op de website online dermatologie, help ik bij het maken van de leerstof en help ik met het ontwikkelen van audio-visueel materiaal bij de scholingen. Op deze wijze zorgen we er voor dat de beschikbare informatie- en voorlichtingsmateriaal toegankelijk en begrijpelijk is. Materialen over gezondheid en zorg moeten begrijpelijk zijn voor iedereen. Ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Webmaster

Ik ben de beheerder van de website huidopleiding.nl en onlinedermatologie.nl. Ik maak de pagina's van een site en onderhoud ze. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de oplossing van technische problemen van de site.

Ik zorg dat de websites actief zijn en mooi, goed, snel en veilig zijn. Ik zorg dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig zijn door te zorgen voor een goede beveiliging van de website.

Contact

Voor meer informatie kan je het formulier hieronder invullen. Wij antwoorden binnen 48 uur.

*” geeft vereiste velden aan

Contactformulier

Stel een vraag. Wij antwoorden binnen 48 uur.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
0