...

Doel, missie en visie

Doel

 • Informatie versus desinformatie

  De kracht van Huidopleiding® is dat de scholingen gegeven worden door een dermatoloog. Over de huid en huidziekten is op internet veel informatie te vinden. Het is als leek lastig om de waarde van de informatie te wegen, de betrouwbaarheid van tijdschriften, auteurs en sprekers en instellingen te boordelen. Er kan sprake zijn van commerciële doeleinden, sponsoring of gebrek aan inzicht of kennis. Daarnaast zijn de pseudo-experts niet op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en van de samenwerkingsstructuren. Het is heel lastig om zonder de juiste bagage het onderscheid tussen informatie en desinformatie te zien.

  Wie zou onderwijs over huidziekten moeten geven?

  Om al de bovengenoemde redenen kan kwaliteitsonderwijs over huidziekten alleen door een échte expert met een opleiding en werkervaring in de dermatologie gegeven worden. Als dermatoloog zet ik mij in om voor onze patiënten en cliënten de cirkel van desinformatie te doorbreken met toegankelijke scholingen en met goed onderbouwde informatie voor zorgverleners!

  Een nieuwe aanpak

  Zorgverleners zien veel huidafwijkingen. Door hun signaalfunctie kunnen zij bijdragen aan een optimale zorg voor een patiënt met huid-, haar- en nagelaandoeningen. Vele dermatologische aandoeningen zijn chronische aandoeningen met een grote impact op de kwaliteit van leven. Om deze chronische aandoeningen beheersbaar te houden is een nieuwe aanpak nodig. Deze aanpak focust zich niet alleen op de behandeling, maar kijkt naar hoe preventie, voorlichting, zelfmanagement en samenwerking tussen verschillende zorgverleners kan bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek.

  Signaleren, rapporteren en communiceren

  Zorgverleners kunnen een signaalfunctie hebben als zij voldoende kennis bezitten over deze afwijkingen. De scholingen van Huidopleiding® zijn opgezet om zorgverleners in de huid-, haar- en nagelverzorgingsberoepen op te leiden zodat ze huid-, haar- en nagelafwijkingen kunnen herkennen (signaleren). In onze scholingen wordt de kennis en de vaardigheden voor het signaleren geboden.

  Het is belangrijk om de cliënt tijdig naar de huisarts te verwijzen. Om dit op een professionele wijze te doen is een adequate analyse en de juiste medische terminologie belangrijk (rapporteren).

  Daarnaast komt professionele communicatie aan bod (communiceren). De handvatten voor communicatie worden in de scholingen aangeboden.

  Professionaliteit

  Door onze scholingen verhoogt de zorgverlener zijn professionaliteit door kennis over de huidafwijkingen, door deskundigheid bij het geven van adviezen aan de cliënt en door adequate communicatie naar de huisarts.

  Betaalbaar, laagdrempelig en toegankelijk

  Inmiddels is Huidopleiding® niet alleen een van de meest toonaangevende, maar ook het goedkoopste scholingsbedrijf op het gebied van dermatologie. Het bedrijf is uitgegroeid tot een begrip in de voetzorg wereld (pedicures en podotherapeuten), de wereld van schoonheidsspecialisten en huidtherapeuten en de kapperswereld.

  Incompany trainingen

  Er bleek gezien het succes een grote behoefte te zijn aan betaalbaar, laagdrempelige en toegankelijk kwaliteitsonderwijs.

  Elk jaar ontwikkelen we nieuwe scholingen die toegespitst zijn op de behoefte in het werkveld én in overleg met het werkveld.

  Voor meerdere beroepsgroepen maken we op initiatief van de besturen incompany trainingen. Daarnaast ontwikkelen we samen met de kwaliteitsbureaus van verschillende beroepsgroepen (interdisciplinaire) protocollen, zorgpaden en zorgmodules.

  • Dr. Annemie Galimont-Collen, dermatoloog
  • Drs. Olivier Galimont, communicatie expert

Missie

 • Betaalbaar kwaliteitsonderwijs

  Wij, Annemie en Olivier, signaleerden een tekort aan goed, betaalbaar en toegankelijk kwaliteitsonderwijs op het vlak van dermatologie. Een goede en toegankelijke scholing die tegelijk ook handvatten voor implementatie in de dagelijkse praktijk bood betstond niet. Daarom zijn we in 2012 gestart met het leggen van de basis van Huidopleiding®. Er bleek gezien het succes een hele grote behoefte aan te zijn aan onze scholingen.

  Door onze beperkte organisatie zijn de overhead kosten laag waardoor de kosten voor de cursisten laag gehouden worden. Hierdoor zijn onze scholingen betaalbaar.

  Huid, haren en nagels

  Huidopleiding® is een kleinschalig scholingsbedrijf dat staat voor kwaliteitsonderwijs op het vlak van huid, haren en nagels. De drijvende kracht op het gebied van kennis ben ik, dr Annemie Galimont-Collen, dermatoloog. Samen met Olivier ontwikkel ik scholingen die, naast de achtergrond kennis, ook handzame protocollen, zakboekkaartjes (D@rmate-Logische kaartjes) en op maat gemaakte boeken bieden. De scholingen ontwikkelen we samen als inhoudsdeskundigen die ook in het werkveld staan en werken.

  Topkwaliteit door evalueren en verbeteren

  We laten onze scholingen evalueren door de cursisten, waarna verbeterpunten worden opgesteld en opgenomen in de PDCA cyclus. Na de scholingen kunnen de cursisten actief betrokken blijven door lidmaatschap in de Facebook groep Huidopleiding®.

  Vernieuwen

  Elk jaar ontwikkelen we in samenwerking met zorgverleners in het veld weer nieuwe scholingen die toegespitst zijn op de behoefte. Samen met vertegenwoordigers van de beroepsgroepen maken we incompany trainingen die op maat gemaakt zijn en die op verzoek online of op locatie worden gegeven.

  Onze activiteiten van Huidopleiding® bestaan uit kennisdeling

  • medische scholingen: online (e-learning en webinar) of incompany trainingen op locatie;
  • intervisie;
  • gastspreker op congressen in binnen- en buitenland;
  • gastdocent op hoge scholen en universiteiten;
  • gastauteur bij medische tijdschriften en vakbladen;
  • kennisdeling op onlinedermatologie.nl;
  • Facebook Live sessies;
  • actualiteiten blogs op social media

Visie

 • Echte experts

  Wij zijn ervan overtuigd dat alleen échte experts die in het werkveld staan en die een gedegen scholing hebben gehad in staat zijn om kennis aan zorgverleners over te dragen. In de huidige maatschappelijke ontwikkelingen vinden wij het daarnaast belangrijk om kwalitatief hoogstaand onderwijs tegen een lage prijs aan te bieden.

  De meest recente medische informatie

  De informatie in de scholingen is gebaseerd op de meest recente medische informatie. Als dermatoloog participeer ik in diverse Nederlandse en internationale expertgroepen. Ik ben betrokken bij het maken van richtlijnen en bij het opleiden van zorgverleners van andere beroepsgroepen. Ik heb veel ervaring met patiënten op de werkvloer en in het opzetten van samenwerkingsverbanden.

  Een beter milieu

  Wij willen een bijdrage leveren aan een beter milieu. Het grootste deel van de scholingen geven we online waardoor er veel minder verkeer is. Dit bespaart de deelnemers niet alleen reiskosten, maar ook reistijd. Het scholingsmateriaal dat hoort bij de scholingen bieden we digitaal in de accounts aan. Hierdoor is het printen tot een minimum gereduceerd.

  Streamen

  De online scholingen kunnen cursisten in eigen tijd volgen op een tijdstip dat ze zelf uitkiezen. Zo hoeft het werk ook niet te lijden onder de scholing. Tenslotte zijn zorgverleners een schaars goed.

  Een communicatie platform

  De Facebook groep Huidopleiding® hebben we opgezet als een communicatie platform. De Facebook Groep Huidopleiding® biedt een laagdrempelig medium waarin cursisten vragen over de inhoud kunnen stellen en casussen kunnen bespreken.

  Deze Facebook groep is uniek in de wereld. De openheid van de leden van de groep geeft een unieke inkijk in de wereld van de huid-, haar-, en nagelzorg. Hierdoor krijgen we een inzicht in de behoefte aan scholing in het werkveld. Daarnaast voeren we regelmatig enquêtes in de facebook groep uit. Deze gaan over de behoefte aan kennis, over de inzichten met betrekking tot huidaandoeningen en over samenwerkingen in het veld.

  Periodiek geven we Facebook live sessies over gezamenlijk gekozen onderwerpen. Deze sessies dienen als een try-out voor het opzetten van een e-learning, webinar of incompany training. Op deze wijze weten we dat de scholingen aansluiten bij de behoeft van de cursisten. Ook informatie materiaal en opinie stukken leggen we aan de kritische blik van de leden voor.

  Blogs

  In periodieke blogs, zowel op de website Huidopleiding® als op social media, bespreken we actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen in ze zorg.

  onlinedermatologie.nl

  Niet alleen is het informeren van zorgverleners belangrijk om de zorg toekomstbestendig te houden. Wij vinden het ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de burgers van de correcte informatie over huid-, haar en nagelaandoeningen te voorzien.

  Via www.onlinedermatologie.nl bieden we informatie over huidaandoeningen en geven we dermatologisch advies. Het doel reikt echter verder dan louter informatie voor patiënten. Met deze website willen we ook andere huidzorgverleners, zoals huidtherapeuten, schoonheidsspecialisten, podotherapeuten, pedicures, manicures en kappers adequate informatie bieden voor scholingsprogramma’s. Zodoende kunnen we deze beroepsgroep helpen een eenduidig beleid op te stellen. Onze website is zonder sponsoring.

  Als dermatoloog geef ik met regelmaat interviews voor medische platforms en nationale media. Ik schrijf met regelmaat blogs en ik maak informatie materiaal over medische aandoeningen. Ook deel ik mijn kennis in Podcasts, YouTube video’s en informatie films.

  Andere media

  Kennis delen vinden door kwaliteitsonderwijs is voor Huidopleiding® een speerpunt. Als dermatoloog vind ik het ook belangrijk om mee te denken over het kwaliteitsbeleid van de aan de dermatologie aanpalende beroepen. Goede en veilige zorg vraagt om een zorgvuldig kwaliteitsbeleid.

  Maatschappelijke trends, ontwikkelingen in de zorg en nieuwe inzichten veranderen de kijk op kwaliteit. Een geïntegreerd kwaliteitsbeleid betekent dat alle onderdelen van het kwaliteitsbeleid met elkaar samenhangen. Denk hierbij aan richtlijnen, kwaliteitsmeting, kwaliteitsvisitatie en samen beslissen. Deze maken er een deel van uit. Daarom neem ik ook deel aan het kwaliteitsbeleid van andere beroepsgroepen.

  Samenvattend

  Huidopleiding® is een toekomstbestendig kennisplatform over huid-, haar- en nagelzorg.

Doelstellingen

 • Uitgangspunt

  Huidopleiding® is een scholingsbedrijf dat kennis verdieping biedt aan professionals in de huid-, haar- en nagelverzorging. Huidopleiding® is het kenniscentrum over de dermatologie, waarbij de medische en wetenschappelijk kennis vertaald wordt naar praktische handvatten. Hiervoor ontwikkelen we digitaal lesmateriaal, zakboekkaartjes en posters voor in de praktijk.

  Het kwaliteitsonderwijs is merkonafhankelijk en is gebaseerd op objectieve kennis volgens de wetenschappelijke richtlijnen.

  Doelstellingen van het kwaliteitsonderwijs

  • verhoging van de kennis over dermatologie;
  • ontwikkelen van scholingen in samenwerking met de beroepsgroepen;
  • ontwikkelen van zorgpaden in samenwerking met de beroepsgroepen.

  De scholingen geven we online (als e-learning of webinar) of op locatie.

  Voordelen van e-learnings 

  • de stof kan in eigen tijd gevolgd worden;
  • de stof kan in eigen tempo gevolgd worden, er kan altijd weer terug gekeken worden, zonder dat de medecursisten hier last van hebben;
  • de leerstof is een heel jaar toegankelijk;
  • de leerstof wordt zowel met video als tekst aangeboden;
  • er is downloadbaar materiaal voor in de dagelijkse praktijk toegevoegd;
  • daar waar mogelijk zijn ook protocollen en zakboekkaartjes aangeboden;
  • de overheadkosten zijn heel laag waardoor de scholingen gedurende een periode gratis, en daarna tegen een heel laag tarief beschikbaar zijn;
  • de modules worden regelmatig beoordeeld door cursisten. Daar waar nodig wordt de lesstof aangevuld.

  Van een aantal e-learnings zijn op verzoek webinars gemaakt.

  Voordelen van webinars 

  • cursisten kunnen op voorhand casussen aanleveren die besproken worden;
  • de cursisten kunnen tijdens het volgen vragen stellen die beantwoord worden;
  • tijdens de pauze kunnen cursisten met elkaar informeel virtueel koffie drinken in breakout rooms
  • er is materiaal voor in de dagelijkse praktijk dat downloadbaar is;
  • daar waar mogelijk zijn ook protocollen en zakboekkaartjes aangeboden;
  • de overheadkosten zijn heel laag;
  • de modules worden regelmatig beoordeeld door cursisten. Daar waar nodig wordt de lesstof aangevuld.

  Scholingen op locatie

  Huidopleiding® organiseert naast haar algemene aanbod ook incompany trainingen. De kracht van deze incompany trainingen is dat ze binnen de eigen beroepsgroep ontwikkeld worden. Hierdoor wordt de onderlinge samenwerking versterkt door wederzijds begrip.

  Voor wie?

  Voor diverse beroepsgroepen zijn reeds trainingen ontwikkeld:

  Facebook Live

  In de Facebook groep Huidopleiding® houden we met regelmaat Facebook Live sessies die door de leden gratis te volgen zijn. De video’s van de sessies bieden we tegen een laag tarief op de website van Huidopleiding® aan, dit voor cursisten die geen Facebook hebben.

  Om de opgedane kennis over huidaandoeningen nog verder te verdiepen biedt de Facebook groep de mogelijkheid om casus besprekingen te doen.

  Webinars en blogs

  Bij veel voornoemde vragen is er de mogelijkheid om een live Webinar te geven.

  In periodieke blogs op Huidopleiding® gaan we dieper in op een aantal belangrijke onderwerpen of nieuwe ontwikkelingen over huidaandoeningen.

  Congressen en beurzen

  Huidopleiding® is ook met regelmaat een gast op congressen en beurzen. Een overzicht hiervan is in de bijlage gegeven.

  Het volledige scala van zien horen en lezen is in de online scholingen verwerkt, zodat alle leermethodes tot hun recht komen.

  Speerpunten

De volgende onderwerpen zijn een speerpunt van Huidopleiding® in 2021-2023:

✔ Eczeem en psoriasis

✔ Oncologische huidzorg door bijwerkingen door behandelingen tegen kanker

✔ Schimmelinfecties aan de huid, de haren en de nagels

✔ Huidkanker

Evalueren van de kennisoverdracht

De cursisten van de scholing, onder vorm van een e-learning, webinar, Facebook Live sessie, presentatie op een congres of incompany training krijgen op het einde van de scholing de mogelijkheid om een evaluatieformulier in te vullen.

De kennisoverdracht, de didactische vaardigheden van de spreker, de kwaliteit van de informatie, de kwaliteit van de organisatie en de bereikbaarheid worden geëvalueerd. Daarnaast is er een formulier op de website, een chatbox en een email adres waarin punten aangeleverd kunnen worden.

Kennis actueel houden

De punten worden in een PDCA-cyclus opgenomen zodat op een systematische manier de verbeterpunten doorgevoerd kunnen worden. Voor de organisatie en uitvoering van het kwaliteitsbeleid is dr. Annemie Galimont verantwoordelijk. In 2014 heb ik de de ZKN-certificering van dermaTeam behaald. Ik heb ook een opleiding Lean voor medisch specialisten gevolgd. Elk jaar stel ik een aantal specifieke criteria vast voor Huidopleiding® voor wat betreft de kwaliteit van de scholing en uitvoering.

Inhoudsopgave

0