...

Oncologische hand- en voetzorg

€19,95

Video afspelen

Online scholing oncologie

Oncologische hand- en voetzorg is een cursus over de huid- en nagelafwijkingen aan de handen en de voeten veroorzaakt door behandelingen tegen kanker. De e-learning bestaat uit video’s gecombineerd met tekst en downloads. De video’s en de teksten kunnen worden gestreamd op deze website. Voor gebruik in de dagelijkse praktijk zijn de informatie folders en de posters over huid- en nagelafwijkingen door medicijnen tegen kanker te downloaden. Er wordt ook verwezen naar relevante documenten en websites.

Accreditaties

Het doornemen van de cursus neemt ongeveer drie uur in beslag. Daar komt tijd bij om te herhalen (optioneel). Na het behalen van de toets kunnen accreditatie punten bijgeschreven worden voor de beroepsgroepen waar dit relevant voor is.

Accreditaties:

BVV (10 punten) en ProCert (Omgevingsbewust handelen 2 punten en Voetzorg-Oncologie: 4 punten).

Deze cursus kost 19,95 euro. Je mag deze cursus 365 dagen inkijken. Daarna wordt de cursus vanzelf afgesloten.

Omschrijving

Oncologische hand- en voetzorg

Oncologische hand- en voetzorg is een cursus over de huid- en nagelafwijkingen aan de handen en de voeten veroorzaakt door behandelingen tegen kanker. Deze e-learning bestaat uit video’s gecombineerd met tekst en downloads. De video’s en de teksten kunnen worden gestreamd op deze website. Voor gebruik in de dagelijkse praktijk zijn de informatie folders en de posters over huid- en nagelafwijkingen door medicijnen tegen kanker te downloaden. Er wordt ook verwezen naar relevante documenten en websites.

Het doornemen van de cursus neemt ongeveer drie uur in beslag. Daar komt tijd bij om te herhalen (optioneel). Na het behalen van de toets kunnen accreditatie punten bijgeschreven worden voor de beroepsgroepen waar dit relevant voor is.

Deze cursus bestaat uit 5 lessen:

 • De eerste les gaat over de oncologische patiënt en huidzorg. Dit is een inleidende les over het onderwerp kanker en de zorg in Nederland.
 • Les 2 gaat over de kankerzorg in Nederland. Wat is de situatie in Nederland? Wat is er bovendien specifiek aan die situatie? Er zijn ook platformen opgesomd waar patiënten en zorgverleners informatie kunnen vinden. Ook worden oncologie netwerken besproken.
 • De derde les van oncologische hand- en voetzorg gaat over chemotherapie en de huid. Na een korte inleiding komen 3 onderwerpen aan bod. Ten eerste wat is chemotherapie? Dan volgt het hand-voet syndroom. Tenslotte nagelafwijkingen door chemotherapie.
 • Les 4 gaat over doelgerichte therapie en de huid. Deze les bestaat uit 4 onderwerpen. Ten eerste: wat is doelgerichte therapie? Daarna volgt de hand-voet huid reactie. De laatste twee onderwerpen gaan over nagelafwijkingen door doelgerichte therapie en over xerosis en fissuren.
 • De laatste les is een samenvatting van de leerstof.

Doelstellingen

Er is een toename aan patiënten die behandeld worden (of zijn) tegen kanker. Een deel hiervan krijgt afwijkingen van de huid van de handen en de voeten en van de nagels. Deze afwijkingen leiden in nog teveel gevallen tot het stoppen van de behandeling tegen kanker.

Voet- en handzorgverleners zien veel huid- en nagelafwijkingen veroorzaakt door behandelingen tegen kanker. Door hun signaalfunctie kunnen deze beroepsgroepen bijdragen aan een optimale zorg voor een patiënt met kanker. Om patiënten met deze bijwerkingen optimaal door hun behandeltraject te laten gaan is een nieuwe aanpak nodig. Deze aanpak focust zich niet alleen op de behandeling, maar kijkt ook naar hoe preventie, voorlichting, zelfmanagement en samenwerking tussen verschillende zorgverleners kan bijdragen aan deze behandeling.

Kennis van dermatologische afwijkingen door behandelingen tegen kanker is een belangrijk voor de voet- en handzorgverlener.

De e-learning is opgezet om voet- en handzorgverleners te leren de bijwerkingen te herkennen (signaleren). Zorgverleners kunnen een signaalfunctie hebben als zij voldoende kennis bezitten over deze huidafwijkingen. In deze e-learning wordt de kennis en de vaardigheden voor het signaleren van de huidafwijkingen geboden.

Het is belangrijk om de cliënt tijdig naar het oncologisch behandelteam te verwijzen. Om dit op een professionele wijze te doen is een adequate analyse en de juiste medische terminologie belangrijk (rapporteren). Een zorgverlener kan voor het doorverwijzen naar het team de huidafwijkingen op een objectieve manier beschrijven. Om dit te kunnen moet de huidafwijking geanalyseerd worden en moet de juiste medische terminologie gebruikt worden.

Daarnaast komt professionele communicatie aan bod (communiceren). Hoe kan een zorgverlener communiceren met een cliënt zonder ongerustheid te creëren? De handvatten voor een communicatie worden in het onderdeel signaleren en rapporteren besproken.

Daarnaast spelen voet- en handzorgverleners een belangrijke rol bij preventie van het ontstaan van deze bijwerkingen. De maatregelen worden in deze e-learning uitgelegd. Informatie materiaal voor de patiënt en voor de zorgverlener is beschikbaar. Omdat er geen scholing door een oncodermatoloog voor voet- en handzorgverleners over de huid- en nagelafwijkingen bestaat is deze e-learning opgezet. Kennis van de juiste terminologie en inzichten in de huid- en nagelafwijkingen zijn belangrijk om goede informatie over te dragen.

Leerdoelen

De volgende leerdoelen zijn geformuleerd:

 • Achtergrondkennis over de oorzaken, het klinisch beeld en de preventieve maatregelen van de huidafwijkingen door chemotherapie
 • Achtergrondkennis over de oorzaken, het klinisch beeld en de preventieve maatregelen van de huidafwijkingen door doelgerichte therapie
 • Achtergrondkennis over de oorzaken, het klinisch beeld en de preventieve maatregelen van de nagelafwijkingen door chemotherapie
 • Kennis en vaardigheden om de huid- en nagelafwijkingen te signaleren, kennis van de medische terminologie. Zorgverleners weten hoe ze huid- en nagelafwijkingen moeten vastleggen
 • Kennis en vaardigheden om preventieve maatregelen in te zetten bij cliënten die behandeld worden tegen kanker om zo de huid- en nagelafwijkingen (deels) te voorkomen
 • Deskundigheid bij van het signaleren van de risico’s voor de cliënt, signaleren en analyseren van de huid- en nagelafwijkingen, rapportage met de juiste terminologie, handvaten d.m.v. zakboekkaartjes
 • Zorgverleners weten na deze cursus hoe ze bij huid- en nagelafwijkingen professioneel moeten communiceren met de cliënt
 • Zorgverleners hebben na deze cursus een bredere kennis van de huid- en nagelafwijkingen kunnen daardoor gerichter doorsturen naar het oncologisch behandelteam
 • Zorgverleners kunnen na deze cursus door hun grotere kennis van de huid- en nagelafwijkingen een bredere cliëntengroep adviseren

 

Competentiegebied:     

Medisch handelen 70%

 • De juiste indicatie
 • Kennis van de huidig geldende richtlijnen
 • Kennis van het mechanisme
 • Kennis van de toepasbaarheid van de verschillende behandelingen
 • Kennis van de mogelijke complicaties en de behandeling hiervan
 • Kennis van de mogelijke contra-indicaties

Communicatie  20%

 • Communicatie van wat de mogelijkheden zijn van de behandelingen
 • Uitleg over de te volgen procedure
 • Uitleg over het nazorgtraject en de mogelijke complicaties
 • Zorgen voor een goede verslaglegging, o.a. in de vorm van een adequaat verslag en correspondentie
 • Kennis en wetenschap
 • Men is op de hoogte van de literatuur

Samenwerking  10%

De e-learning is geschikt voor voetzorgverleners, manicures, podotherapeuten, schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten, kappers, medewerkers in de zorg en fysiotherapeuten (vanaf mbo niveau 2).

1. Belasting

De e-learning bestaat uit video’s gecombineerd met tekst. De video’s en de teksten kunnen worden gestreamd op deze website. Het doornemen van de cursus neemt ongeveer drie en half uur in beslag. Het bestaat uit 2 uur video (18 video’s), en 1,5 uur lezen (13 pagina’s geschreven tekst (9 pagina’s per uur).

Het programma van de e-learning bestaat uit video’s met begeleidende tekst. Er wordt ook verwezen naar relevante documenten en websites.

2. Programma

 1. De oncologische patiënt en huidzorg (4,28 min)
 2. De kankerzorg in Nederland (12,30 min)
 3. Chemotherapie en de huid:
  • 3a. Wat is chemotherapie?(9,59)
  • 3b Hand-voet syndroom (21,09 min)
  • 3c. Nagelafwijkingen door chemotherapie (23,42 min)
 1. Doelgerichte therapie en de huid:
  • 4a. Wat is doelgerichte therapie? (7,46 min)
  • 4b. Hand-voet huid reactie (15,15 min)
  • 4c. Nagelafwijkingen door doelgerichte therapie (9,39 min)
  • 4d. Xerosis en fissuren (5,49 min)

Samengevat: 7,41 min

Bij deze cursus hoort informatie materiaal voor de patiënten. Materiaal en folders voor in de praktijk zijn beschikbaar voor deze cursus. Dit materiaal is gemaakt door een internationaal expert team van oncodermatologen.

De e-learning bestaat uit video’s gecombineerd met tekst en downloads. Het programma van de e-learning bestaat uit 18 video’s met begeleidende tekst op het leerplein (13 pagina’s).

De video’s en de teksten kunnen worden gestreamd op deze website. Voor gebruik in de dagelijkse praktijk zijn de informatie folders en de posters over huid- en nagelafwijkingen door medicijnen tegen kanker te downloaden. Er wordt ook verwezen naar relevante documenten en websites.

Deze cursus kost 19,95 euro. Je mag deze cursus 365 dagen inkijken. Daarna wordt de cursus  vanzelf afgesloten.

Aanvullend zijn voor in de praktijk de volgende documenten beschikbaar:

 • Poster preventieve maatregelen bij nagelafwijkingen
 • Poster nagelafwijkingen door behandelingen tegen kanker
 • Poster nagelafwijkingen door chemotherapie
 • Poster anatomie van de nagel
 • Poster nagelveranderingen
 • Poster medicijnen en nagels
 • Poster adviezen bij nagelafwijkingen bij doelgerichte therapie
 • Poster adviezen bij nagelafwijkingen bij chemotherapie
 • Poster doe het zelf manicure en pedicure tips
 • Artikel WCS de oncologische huid aan de handen en de voeten
 • Folder Hand-voet huidreactie
 • Folder nagelafwijkingen
 • Folder Hand-voet syndroom
 • Vragenlijsten
 • Gradering nagelafwijkingen
 • Vragenlijst screening voeten

Informatie materiaal is beschikbaar op de openbare website: onlinedermatologie.nl

Casusbespreking in de besloten Facebook groep

Facebook pagina Online Dermatologie

De e-learning is opgezet om voetzorgverleners, manicures, podotherapeuten, schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten, kappers, medewerkers in de zorg en fysiotherapeuten te leren de huidafwijkingen te herkennen (signaleren). Zorgverleners kunnen een signaalfunctie hebben als zij voldoende kennis bezitten over deze huidafwijkingen. In deze e-learning wordt de kennis en de vaardigheden voor het signaleren van de huidafwijkingen geboden.

Ook tekstschrijvers voor medische websites en vertegenwoordigers van patiënten verenigingen kunnen deze e-learning volgen. Andere geïnteresseerden zijn ook welkom.

Deze cursus kost 19,95 euro. Je mag voor die prijs de cursus 365 dagen inkijken. Daarna wordt de cursus  vanzelf afgesloten. Als je bijvoorbeeld in mei 2022 deze cursus afneemt, dan blijft deze open tot mei 2022.

Wat is inbegrepen?

 • 365 dagen toegang tot de materie
 • dat is de video’s, de bijhorende tekst, de downloads (zoals folders en posters die bij het onderwerp horen)
 • De toets
 • Het certificaat
 • De accreditatiepunten (indien van toepassing)

Aan het einde van de cursus kan je deelnemen aan een toets. Als je 60% haalt of meer op deze toets, dan kan je een certificaat downloaden. Dat kan via de ‘home’ pagina van de cursus in jouw account.

Als je in aanmerking komt voor accreditatiepunten via je beroepsgroep, dan kan je het accreditatieformulier invullen. Wij doen vervolgens de rest en na een tijd krijg je de punten op jouw account bij de beroepsvereniging.

Je kan 3 keer herkansen voor de toets

Als je de toets hebt behaald, dan krijg je een certificaat en kan je online het accreditatieformulier invullen. Wij schrijven de aangeleverde gegevens in het register van jouw beroepsgroep voor de accreditatiepunten.

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister voor Pedicures: Oncologische huidzorg aan de voeten: signaleren, rapporteren, communiceren en preventie (ID 433617) 14-6-2024

 • Omgevingsbewust handelen: 2  punten
 • Voetzorg – Oncologie: 4 punten

BVV Oncologische huidzorg aan de voeten: signaleren, rapporteren, communiceren en preventie (10 punten)

De cursisten die accreditatie behalen voor Provoet kunnen het accreditatieformulier invullen na het behalen van het certificaat. De cursisten van BVV kunnen het certificaat bewaren als bewijs van deelname en voor de punten (door deze later te overleggen aan de BVV).

Het duurt maximaal 3 weken om jouw gegevens te verwerken en de punten bij te schrijven.

Op het einde van de e-learning wordt je gevraagd om een enquête in te vullen. Wat vind je van de cursus? Zou je ons en de cursisten die later aan de beurt zijn kunnen helpen door de vragen te beantwoorden. Alvast bedankt! Het beantwoorden van de vragen neemt ongeveer 2 minuten van jouw tijd in beslag. Je kan een of meerdere vragen onbeantwoord laten.

De reacties die wij hebben ontvangen zijn heel erg positief. Ik hoop dat het je kan helpen om voor deze cursus te kiezen. Alvast bedankt voor de belangstelling en vooral véél leerplezier!

Werk je in een huid-, haar- of nagelverzorgingsberoep of in de zorg en wil je op de hoogte blijven, sluit je dan aan bij de leden van de besloten Facebook groep (gratis).

Als iets niet lukt of bij problemen (zoals niet kunnen inloggen/bestellen) kan je contact opnemen met Olivier Galimont.

Dit kan:

 • via het contactformulier
 • via mail
 • via chat op de website
 • telefonisch

Dr. Annemie Galimont is een dermatoloog met passie om kennis te delen en zorgverleners te verbinden. Haar grote vraag is hoe we kennis kunnen delen en samenwerking inzetten om de zorg voor patiënten te optimaliseren.

Tijdens haar carrière heeft ze informatie materiaal over een verscheidenheid aan huidaandoeningen en scholingsmateriaal voor verschillende beroepsgroepen gemaakt. Ze is een zeer actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie. Daarnaast is ze ook lid van de European Academy of Dermatology and Venereology (ADV). Ze is binnen de EADV Task force dermatology for cancer patients projectleider van 2 onderzoeksgroepen. Ze participeert in Nederlandse en internationale expertgroepen om informatie materiaal en richtlijnen voor veilige zorg te maken.

Ze participeert in de beroepsvelden commissie van de opleiding tot huidtherapeut. Ze is ook nauw betrokken bij het opzetten van richtlijnen en de nascholing van huidtherapeuten. Sinds 2022 is zij ook huisartsen opleider en faciliteert zij de perifere stages van de huisartsen in opleiding.

Annemie is een CRKBO geregistreerd docent en heeft de opleiding Teach the clinical teachers gevolgd.

Zij zet haar gedegen kennis en samenwerkingen met de diverse platformen in om je te ondersteunen en te adviseren.

Op de gemaakte video’s en teksten rust auteursrecht. Zonder voorafgaande toestemming mogen deze niet gebruikt, vermenigvuldig of verspreid worden.

Het informatie materiaal, de derm@te-Logische® kaartjes en posters mogen gedownload en geprint worden voor in de eigen praktijk.

Mits voorafgaande toestemming mogen deze materialen, onder voorwaarden van bronvermelding en verwijzing naar de website, ook voor eigen gebruik op de website of in scholingen gebruikt worden.

Al onze scholingen. zijn vrij van sponsoring. De medicijnen die genoemd worden zijn altijd een onderdeel van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen.

Reclame Code

Als onze scholingen voldoen aan de Reclame Code (Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG 2019), Code Reclame voor Medische Zelfzorg Hulpmiddelen (CMH 2019) en Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG)).

Contract tussen de klant en huidopleiding.nl

De cursussen zijn meteen na de bestelling te streamen op onze site. Hiervoor heeft u internet nodig | Na het doornemen van de materie kan u een toets maken en een certificaat downloaden | De prijs is all-in (tenzij anders wordt vermeld op de verkooppagina) en inclusief B.T.W. | Stel uw vragen via chat, mail of Facebook | U kan betalen met Ideal, Bankcontact, Credit Card, Klarna (termijnen) en PayPal. De voorwaarden van deze aanbieders kan u terugvinden op hun websites | De duur van een contract is 365 dagen. Dat begint op het moment van de bestelling. Daarna heeft u geen toegang meer tot de materie. Verlengen is niet mogelijk | U heeft een bedenktijd van 14 dagen, behalve voor digitale producten zonder fysieke drager | Mogelijkheden tot restitutie van gelden zijn beschreven in de algemene voorwaarden | huidopleiding.nl staat ervoor in dat producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en de bestaande wetten | Het copyright/eigendomsrecht van de materie van huidopleiding.nl berust bij A.F.S. en O.R.G. Galimont | De algemene voorwaarden van huidopleiding.nl zijn van toepassing op deze aankoop | Voor webinars geldt dat de datum na aankoop niet kan veranderd worden ook niet als de klant niet (meer) in de gelegenheid is om de webinar te volgen

Wat hebben de klanten te vertellen?

Enkele voorbeelden uit de vele honderden recensies en aanmoedigingen.

Kathleen Mallet

5/5

“Boeiende en leerrijke opleiding. Prima opleiding ter opfrissing en uitbreiding van je kennis.
Als gespecialiseerd voetverzorger besteed ik veel tijd aan het volgen van dergelijke opleidingen omdat de medische wereld constant in verandering is, waardoor het nuttig is om op de hoogte te zijn en blijven van wat er leeft en beweegt.”

Nicolien Van Groos

5/5

“Een zeer inhoudelijke cursus die naar mijn inziens iedere professionele voetzorgverlener gevolgd moet hebben. In deze cursus wordt weer eens duidelijk welke preventieve functie de pedicure/ voetzorgverlener heeft en kan hebben bij kanker patiënten. Zeker die preventieve zorg voorafgaand aan een behandeltraject zou standaard opgenomen moeten worden in de vakopleiding pedicure. Dank, dank, dank!”

Astrid Kers

5/5

“Duidelijk en leerzaam. Fijn om te weten wat je als professionele voetverzorger kan betekenen voor mensen met kanker.Heel fijn, dank je wel.”

Olga Serree

5/5

“Bedankt voor deze duidelijke en overzichtelijke e-learning. Veel informatie in hapklare brokjes, heel fijn! Door middel van de foto’s is het nog beter te onthouden.
Zeker een aanrader voor iedereen die deze patiëntgroep ziet.”

Kwaliteit, prijs en privacy garantie

De cursussen/webinars worden door een échte expert gegeven. Geen ongewenste verlengingen of kosten achteraf. Log eerst in als je al een account hebt.

CURSUS

Oncologische hand- en voetzorg

€19,95

0