...

CURSUS

Huidkanker

€19,95

Video afspelen

Online scholing huidkanker

Zorgverleners zien veel huidafwijkingen. Door hun signaalfunctie kunnen deze beroepsgroepen bijdragen aan een optimale zorg voor een patiënt met huidkanker.

Deze e-learning bestaat uit video’s gecombineerd met tekst en downloads. De video’s en de teksten worden gestreamd op deze website. Voor gebruik in de dagelijkse praktijk zijn de informatie folders te downloaden. Er wordt ook verwezen naar relevante documenten en websites.

De tijdsduur van de online module met video en geschreven tekst is in totaal 5,5 uur.

Accreditaties

Deze e-learning bestaat uit video’s gecombineerd met tekst en downloads. De video’s en de teksten worden gestreamd op deze website. Voor gebruik in de dagelijkse praktijk zijn de informatie folders te downloaden.

Accreditaties:

 • ProCert (Omgevingsbewust handelen 2 punten en Overige risicovoet: 4 punten)
 • ADAP (huidtherapeuten en podotherapeuten) 6 punten (accreditatie verloopt op 20-11-2023)
 • BVV 10 punten

Omschrijving

Huidkanker

1. Inleiding

Zorgverleners zien veel huidafwijkingen. Door hun signaalfunctie kunnen deze beroepsgroepen bijdragen aan een optimale zorg voor een patiënt met huidkanker.

Deze e-learning bestaat uit video’s gecombineerd met tekst en downloads. De video’s en de teksten worden gestreamd op deze website. Voor gebruik in de dagelijkse praktijk zijn de informatie folders te downloaden. Er wordt ook verwezen naar relevante documenten en websites.

De tijdsduur van de online module met video en geschreven tekst is in totaal 5,5 uur. Daar komt tijd bij om te herhalen (optioneel). Na het behalen van de toets kunnen accreditatie punten bijgeschreven worden voor de beroepsgroepen waar dit relevant voor is.

2. De inhoud van de cursus

Deze cursus bestaat uit 18 video’s met begeleidende tekst op het leerplein.  De laatste les is een samenvatting van de leerstof.

Huidkanker kent sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een explosieve toename. Ongeveer 1 op 6 Nederlanders en Belgen krijgt deze diagnose. Huidkanker wordt grotendeels veroorzaakt door zonneschade. We gaan steeds vaker en steeds verder op vakantie en we beginnen op steeds jeugdigere leeftijd met het overmatig belasten van onze huid met zonlicht. Daarnaast leven we ook langer. Het gevolg is een bevolking met een beschadigde huid. Hierin kan in de loop van het leven op diverse plaatsen huidkanker ontstaan. Huidkanker vormt daarmee een uitdaging voor de gezondheidszorg in het algemeen.

Er zijn drie soorten huidkanker: het basaalcelcarcinoom (85% van de gevallen van huikanker), het plaveiselcelcarcinoom (10% van de gevallen) en het melanoom (5% van de gevallen). Het basaalcelcarcinoom en het plaveiselcelcarcinoom worden non-melanoma huidkanker genoemd. Het melanoom maakt maar een klein deel van het aantal huidkankers uit, maar is wel verantwoordelijk voor 80% de sterfgevallen ten gevolge van huidkanker.

De symptomen van huidkanker kunnen heel onopvallend zijn. Omdat de meeste mensen niet zoeken naar vroege waarschuwingssignalen, wordt huidkanker op de plekken op het lichaam die niet vaak bekeken worden zoals de voeten en het behaarde hoofd pas in een later stadium ontdekt. Ook kunnen oudere mensen zelf heel moeilijk de voeten en de rug bekijken. In de meeste gevallen wordt huidkanker operatief behandeld.

Daarnaast hebben patiënten ook vaak last van premaligne huidafwijkingen. Premaligne huidafwijkingen zijn voorstadia van huidkanker (actinische keratosen). 45 procent van de patiënten met huidkanker krijgt of heeft actinische keratose. De dermatoloog besteedt meer dan de helft van zijn/haar tijd aan het behandelen en het controleren van patiënten met huidkanker(s) en voorstadia van huidkanker.

Inmiddels wordt huidkanker gezien als een chronische aandoening. Om deze ziekte die epidemische vormen aanneemt beheersbaar te houden is een nieuwe aanpak nodig: Disease Management voor Chronische Huidkanker. Binnen dit systeem werken behandelaars met gestandaardiseerde behandelingen en er wordt nauw samengewerkt met andere zorgverleners.

Omdat jaren geleden deze toename al voorspeld was zijn er nauwe samenwerkingen met de huisartsen opgezet. Niet alleen huisartsen zien patiënten met mogelijk verdachte huidafwijkingen. Huidverzorgende beroepen kunnen rond huidkanker een signalerende en waarschuwende rol hebben. Voetzorgverleners, manicures, podotherapeuten, schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten, kappers en fysiotherapeuten zien veel huidafwijkingen aan de voeten, de handen, in het gelaat, op het behaarde hoofd en op het lichaam. Zij bevinden zich in een bevoorrechte positie om goed naar de huid te kijken en ze kunnen afwijkingen en veranderingen signaleren. Steeds vaker stellen cliënten vragen over huidproblemen en vragen zij om advies.

1. De doelstellingen 

Zorgverleners zien veel huidafwijkingen. Door hun signaalfunctie kunnen deze beroepsgroepen bijdragen aan een optimale zorg voor een patiënt met huidkanker.

Om deze chronische ziekte beheersbaar te houden is een nieuwe aanpak nodig. Deze aanpak focust zich niet alleen op de behandeling, maar kijkt ook naar hoe preventie, voorlichting, zelfmanagement en samenwerking tussen verschillende zorgverleners kan bijdragen aan het beheersbaar houden van deze epidemische ziekte.

Deze e-learning is opgezet om zorgverleners op te leiden zodat zij de verdachte huidafwijkingen kunnen herkennen (signaleren). Het is belangrijk om de patiënt tijdig naar de huisarts te verwijzen. Om dit op een professionele wijze te doen is een adequate analyse en de juiste medische terminologie belangrijk (rapporteren). Daarnaast komt professionele communicatie aan bod (communiceren). Hoe kan een zorgverlener communiceren over een verdachte huidafwijking zonder ongerustheid te creëren?

Communicatie tussen zorgverleners is gebonden aan wet- en regelgeving. Niet alleen de eigen beroepscode, maar ook de regelgeving bij andere zorgverleners komen aan bod. Er is een heel scala aan communicatiemiddelen beschikbaar, maar welke voldoen aan de huidige privacywetgeving?

2. De leerdoelen

De volgende leerdoelen zijn geformuleerd:

 • Achtergrondkennis over de oorzaken en de risicofactoren van huidkanker en voorloperstadia
 • Deskundigheid bij van het signaleren van de risico’s voor de cliënt
 • Achtergrondkennis van de soorten huidkanker en voorloperstadia
 • Kennis en vaardigheden om verdachte huidafwijkingen te signaleren
 • Kennis van de medische terminologie
 • Deskundigheid bij van het signaleren van de risico’s voor de cliënt, signaleren en analyseren van de verdachte huidafwijkingen, rapportage met de juiste terminologie, handvaten d.m.v. zakboekkaartjes
 • Zorgverleners weten hoe ze bij een verdachte huidafwijking professioneel moeten communiceren met de cliënt
 • Zorgverleners zijn zich bewust van hun zwijgplicht, zorgverleners weten hoe ze veilig met cliënten gegevens om moeten gaan. Zorgverleners weten hoe ze veilig over cliënten moeten communiceren. Zorgverleners kunnen na de cursus met communicatiesystemen werken. De besproken systemen zijn veilig en respecteren de privacywetgeving. Hierdoor stralen de zorgverleners een veilige en professionele houding uit.
 • Zorgverleners hebben na deze cursus een bredere kennis van huidafwijkingen en verdachte huidafwijkingen en kunnen daardoor gerichter doorsturen naar de huisarts. zorgverleners kunnen door hun grotere kennis van huidafwijkingen een bredere cliëntengroep adviseren.
 • Zorgverleners weten wat er in een verwijsbrief naar een huisarts bij een verdachte huidafwijking van de cliënt moet staan
 • In praktijk brengen van de leerdoelen: zorgverleners hebben kennis van goed en duidelijk communiceren vanuit hun beroepsuitoefening naar de huisarts en de cliënt met verdachte huidafwijking

3. Competentiegebied      

Medisch handelen 70%

 • De juiste indicatie
 • Kennis van de huidig geldende richtlijnen
 • Kennis van het mechanisme
 • Kennis van de toepasbaarheid van de verschillende behandelingen
 • Kennis van de mogelijke complicaties en de behandeling hiervan
 • Kennis van de mogelijke contra-indicaties

Communicatie  20%

 • Communicatie van wat de mogelijkheden zijn van de behandelingen
 • Uitleg over de te volgen procedure
 • Uitleg over het nazorgtraject en de mogelijke complicaties
 • Zorg voor een goede verslaglegging, o.a. in de vorm van een adequaat verslag en correspondentie
 • Kennis en wetenschap
 • Men is op de hoogte van de literatuur

Samenwerking  10%

De webinar is geschikt voor voetzorgverleners, manicures, podotherapeuten, schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten, kappers, medewerkers in de zorg en fysiotherapeuten (vanaf mbo niveau 2).

1. Belasting

Het programma van de e-learning toekomstbestendige huidkankerzorg bestaat uit 18 video’s met begeleidende tekst op het leerplein. Er wordt ook verwezen naar relevante documenten en websites.

De tijdsduur van de online module met video en geschreven tekst is in totaal 5,5 uur. Het bestaat uit 2.5 uur video en 27 pagina’s geschreven tekst ( 9 pagina’s per uur).

2. Programma

Deze cursus bestaat uit 18 video’s met begeleidende tekst op het leerplein. De laatste les is een samenvatting van de leerstof.

Programma van de video’s met begeleidende tekst

 1. Toekomstbestendige huidkanker zorg (3 min 10 sec)
 2. De aantallen huidkanker (13 min 42 sec)
 3. De invloed van de zon op onze huid (9 min 13 sec)
 4. Het huidkankerrisico (9 min 26 sec)
 5. Voorstadia van huidkanker: actinische keratosen (7 min 39 sec)
 6. Voorstadia van huidkanker: Morbus Bowen (3 min 57 sec)
 7. Voorstadia van huidkanker: melanoma in situ (3 min 27 sec)
 8. Voorstadia van huidkanker: lentigo maligna (4 min 3 sec)
 9. Huidkanker: basaalcelcarcinoom (12 min 18 sec)
 10. Huidkanker: plaveiselcelcarcinoom (11 min 29 sec)
 11. Huidkanker: melanoom (29 min 37 sec)
 12. Behandelingen van voorstadia (6 min 47 sec)
 13. Behandelingen van huidkanker (6 min 32 sec)
 14. Adviezen: bescherm je huid 1(7 min 59 sec)
 15. Adviezen: controleer je huid (10 min)
 16. Het programma over veilig in de zon voor kinderen: een huis vol kreeftenkoppen
 17. Signaleren en rapporteren en quiz (20 min 33 sec)
 18. Toets met 20 vragen

De e-learning bestaat uit video’s gecombineerd met tekst en downloads. De video’s en de teksten worden gestreamd op deze website. Voor gebruik in de dagelijkse praktijk zijn de informatie folders en de posters te downloaden. Er wordt ook verwezen naar relevante documenten en websites.

Deze cursus kost 14,99 euro. Je mag deze cursus 365 dagen inkijken. Daarna wordt de cursus  vanzelf afgesloten.

Naast de video’s die 1 jaar te streamen zijn is er ook het volgende materiaal voor in de praktijk is beschikbaar:

Aanvullend zijn voor in de praktijk de volgende documenten beschikbaar:

 • Folder zakboekkaartje huidkanker
 • Folder vroegtijdige herkenning van huidkanker
 • Folder test je risico op huidkanker
 • ABCDE-methode om moedervlekken te beoordelen
 • Huidkanker posters
 • Artikel uit WCS over toekomstbestendige huidkanker zorg
 • Informatie materiaal is beschikbaar op de openbare website: onlinedermatologie.nl
 • Casusbespreking in de besloten Facebook groep
 • Facebook pagina Online Dermatologie

De e-learning is opgezet om voetzorgverleners, manicures, podotherapeuten, schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten, kappers, medewerkers in de zorg en fysiotherapeuten te leren de huidafwijkingen te herkennen (signaleren). Zorgverleners kunnen een signaalfunctie hebben als zij voldoende kennis bezitten over deze huidafwijkingen. In deze e-learning wordt de kennis en de vaardigheden voor het signaleren van de huidafwijkingen geboden.

Ook tekstschrijvers voor medische websites en vertegenwoordigers van patiënten verenigingen kunnen deze e-learning volgen. Andere geïnteresseerden zijn ook welkom.

Deze cursus kost slechts 19,95 euro. Je mag deze voor die prijs 365 dagen inkijken. Daarna wordt deze vanzelf afgesloten. Als je het bijvoorbeeld in mei 2022 afneemt, dan blijft het open tot mei 2023.

Wat is inbegrepen?

 • De cursus zelf: 365 dagen toegang tot de materie
 • Dat is de video’s, de bijhorende tekst, de downloads, de hand out
 • De toets
 • Het certificaat
 • De accreditatiepunten (indien van toepassing)

Aan het einde van de cursus kan je deelnemen aan een toets. Als je 60% haalt of meer op deze toets, dan kan je een certificaat downloaden. Dat kan via de ‘home’ pagina van de cursus in jouw account.

Als je in aanmerking komt voor accreditatiepunten via je beroepsgroep, dan kan je het accreditatieformulier invullen. Wij doen vervolgens de rest en na een tijd krijg je de punten op jouw account bij de beroepsvereniging.

Je kan 3 keer herkansen voor de toets

Als je de toets hebt behaald, dan krijg je een certificaat en kan je het accreditatieformulier invullen. Wij schrijven de aangeleverde gegevens in het register van jouw beroepsgroep voor de accreditatiepunten.

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister voor Pedicures

 • Toekomstbestendige huidkankerzorg: preventie, signaleren, rapporteren en communiceren (ID 433613) tot 6-9-2024
 • Omgevingsbewust handelen: 2  punten
 • Voetzorg – Oncologie: 4 punten

BVV

Toekomstbestendige huidkankerzorg: preventie, signaleren, rapporteren en communiceren: 10 punten

ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)

 • Toekomstbestendige huidkankerzorg: preventie, signaleren, rapporteren en communiceren (ID 450596) tot 20-11-2023
 • Huidtherapeuten – Scholing: 6
 • Podotherapeuten – Scholing: 6

SKIN accreditatiebureau

Toekomstbestendige huidkankerzorg: preventie, signaleren, rapporteren en communiceren (ID 431354) tot 24-5-2023

De cursisten die accreditatie behalen kunnen het accreditatieformulier invullen na het behalen van het certificaat. De cursisten van BVV kunnen het certificaat bewaren als bewijs van deelname en voor de punten (door deze later te overleggen aan de BVV).

Het duurt maximaal 3 weken om jouw gegevens te verwerken en de punten bij te schrijven (meestal minder).

Op het einde van de cursus wordt je gevraagd om een enquête in te vullen. Wat vind je van de cursus? Zou je ons en de cursisten die later aan de beurt zijn kunnen helpen door de vragen te beantwoorden. Alvast bedankt! Het beantwoorden van de vragen neemt ongeveer 2 minuten van jouw tijd in beslag. Je kan een of meerdere vragen onbeantwoord laten.

De reacties die wij hebben ontvangen zijn heel erg positief. Ik hoop dat het je kan helpen om voor deze webinar te kiezen. Alvast bedankt voor de belangstelling en vooral véél leerplezier!

Werk je in een huid-, haar- of nagelverzorgingsberoep of in de zorg en wil je op de hoogte blijven, sluit je dan aan bij de leden van de besloten Facebook groep (gratis).

Als iets niet lukt of bij problemen (zoals niet kunnen inloggen/bestellen) kan je contact opnemen met Olivier Galimont.

Dit kan:

 • via het contactformulier
 • via mail
 • via chat op de website
 • telefonisch

Dr. Annemie Galimont is een dermatoloog met passie om kennis te delen en zorgverleners te verbinden. Haar grote vraag is hoe we kennis kunnen delen en samenwerking inzetten om de zorg voor patiënten te optimaliseren.

Tijdens haar carrière heeft ze informatie materiaal over een verscheidenheid aan huidaandoeningen en scholingsmateriaal voor verschillende beroepsgroepen gemaakt. Ze is een zeer actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie. Daarnaast is ze ook lid van de European Academy of Dermatology and Venereology (ADV). Ze is binnen de EADV Task force dermatology for cancer patients projectleider van 2 onderzoeksgroepen. Ze participeert in Nederlandse en internationale expertgroepen om informatie materiaal en richtlijnen voor veilige zorg te maken.

Ze participeert in de beroepsvelden commissie van de opleiding tot huidtherapeut. Ze is ook nauw betrokken bij het opzetten van richtlijnen en de nascholing van huidtherapeuten. Sinds 2022 is zij ook huisartsen opleider en faciliteert zij de perifere stages van de huisartsen in opleiding.

Annemie is een CRKBO geregistreerd docent en heeft de opleiding Teach the clinical teachers gevolgd.

Zij zet haar gedegen kennis en samenwerkingen met de diverse platformen in om je te ondersteunen en te adviseren.

Op de gemaakte video’s en teksten rust auteursrecht. Zonder voorafgaande toestemming mogen deze niet gebruikt, vermenigvuldig of verspreid worden.

Het informatie materiaal, de derm@te-Logische® kaartjes en posters mogen gedownload en geprint worden voor in de eigen praktijk.

Mits voorafgaande toestemming mogen deze materialen, onder voorwaarden van bronvermelding en verwijzing naar de website, ook voor eigen gebruik op de website of in scholingen gebruikt worden.

Al onze scholingen. zijn vrij van sponsoring. De medicijnen die genoemd worden zijn altijd een onderdeel van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen.

Reclame Code

Als onze scholingen voldoen aan de Reclame Code (Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG 2019), Code Reclame voor Medische Zelfzorg Hulpmiddelen (CMH 2019) en Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG)).

Contract tussen de klant en huidopleiding.nl

De cursussen zijn meteen na de bestelling te streamen op onze site. Hiervoor heeft u internet nodig | Na het doornemen van de materie kan u een toets maken en een certificaat downloaden | De prijs is all-in (tenzij anders wordt vermeld op de verkooppagina) en inclusief B.T.W. | Stel uw vragen via chat, mail of Facebook | U kan betalen met Ideal, Bankcontact, Credit Card, Klarna (termijnen) en PayPal. De voorwaarden van deze aanbieders kan u terugvinden op hun websites | De duur van een contract is 365 dagen. Dat begint op het moment van de bestelling. Daarna heeft u geen toegang meer tot de materie. Verlengen is niet mogelijk | U heeft een bedenktijd van 14 dagen, behalve voor digitale producten zonder fysieke drager | Mogelijkheden tot restitutie van gelden zijn beschreven in de algemene voorwaarden | huidopleiding.nl staat ervoor in dat producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en de bestaande wetten | Het copyright/eigendomsrecht van de materie van huidopleiding.nl berust bij A.F.S. en O.R.G. Galimont | De algemene voorwaarden van huidopleiding.nl zijn van toepassing op deze aankoop

Wat hebben de klanten te vertellen?

Enkele voorbeelden uit de vele honderden recensies en aanmoedigingen.

Teunie

5/5

Zeer uitgebreide uitleg. Zeer uitgebreide uitleg en informatie, zeer waardevolle aanvulling voor mij als pedicure. Ik ga zeker alerter de huid van mijn cliënten bekijken als ze in de stoel zitten en zeker voorlichting geven over zonschade.

Marit’s Schoonheidssalon Schouten

5/5

Het is zo belangrijk om huidkanker in een vroeg stadium te herkennen. Heel fijn en interessant om kennis en kunde op te frissen en weer te verdiepen. Op een goede deskundige manier. Super fijne training.

Marleen Van Rees

5/5

Heel duidelijke informatie. Heel duidelijke uitleg, samen met de video’s en pdf bestanden. Het geeft mij goede en bruikbare informatie.

Lianne Stultiens

5/5

Duidelijke beschreven. Duidelijk beschreven makkelijk te lezen en te begrijpen. de video’s zijn prettig om te volgen. Deze zijn ook op een rustige manier ingesproken.”

Kwaliteit, prijs en privacy garantie

De cursussen/webinars worden door een échte expert gegeven. Geen ongewenste verlengingen of kosten achteraf. Log eerst in als je al een account hebt.

CURSUS

Huidkanker

€19,95

0