...

Psoriasis en eczeem

€29,95

Video afspelen

Online scholing psoriasis & eczeem

Zorgverleners zien veel huidafwijkingen. Door hun signaalfunctie kunnen deze beroepsgroepen bijdragen aan een optimale zorg voor een patiënt met psoriasis of eczeem.

De e-learning bestaat uit video’s gecombineerd met tekst en downloads. De video’s en de teksten worden gestreamd op deze website. Voor gebruik in de dagelijkse praktijk zijn de informatie folders te downloaden. Er wordt ook verwezen naar relevante documenten en websites.

Accreditaties

Deel 1: psoriasis: Deze cursus bestaat uit 12 onderdelen met 17 video’s en 19 pagina’s begeleidende tekst. Deel 2: eczeem: Deze cursus bestaat uit 11 onderdelen met 29 video’s en 23 pagina’s begeleidende tekst.

Accreditaties:

 • ProCert (4 punten voor Voetzorg-Overige risicovoet (niet zijnde DM of reuma), 4 punten voor Voetzorg-Overige voetzorg en 4 punten voor Voetzorg-Reuma)
 • ADAP (huidtherapeuten en podotherapeuten) 12 punten (accreditatie tot 1-11-2023)
 • BVV 10 punten

Omschrijving

Psoriasis en eczeem

1. Inleiding

Zorgverleners zien veel huidafwijkingen. Door hun signaalfunctie kunnen deze beroepsgroepen bijdragen aan een optimale zorg voor een patiënt met psoriasis of eczeem.

De e-learning bestaat uit video’s gecombineerd met tekst en downloads. De video’s en de teksten worden gestreamd op deze website. Voor gebruik in de dagelijkse praktijk zijn de informatie folders te downloaden. Er wordt ook verwezen naar relevante documenten en websites.

2. De e-learning is verdeeld in 2 modules

Deel 1: psoriasis

Deze cursus bestaat uit 12 onderdelen met 17 video’s en 19 pagina’s begeleidende tekst op het Leerplein. De tijdsduur van het bekijken van de video’s is 2 uur en 15 minuten. De benodigde tijd voor het lezen van de begeleidende tekst is 2 uur (19 pagina’s aan 9 pagina’s per uur)

Deel 2: eczeem

Deze cursus bestaat uit 11 onderdelen met 29 video’s en 23 pagina’s begeleidende tekst. De tijdsduur van het bekijken van de video’s is 4 uur minuten. Het lezen van de begeleidende tekst duurt 2 uur en 40 minuten (23 pagina’s aan 9 pagina’s per uur)

Op het einde van de module is een video met herhaling van de belangrijkste leerpunten (1 uur en 10 minuten). Op het einde is er een toets met 20 vragen. Bij het behalen van minimaal 60% kan het certificaat gedownload worden.

3. De inhoud van de cursus

In Nederland lijden 1 miljoen mensen aan de chronische huidaandoening psoriasis of eczeem. Er zijn op dit ogenblik geen kaders om de zorg in een interdisciplinaire setting over te dragen naar de (paramedische) zorgverleners. In deze e-learning geef ik handvatten om een samenwerking op te starten.

Kennis van dermatologische afwijkingen door psoriasis en eczeem is een belangrijk onderdeel in de praktijk van de paramedische zorgverleners. Omdat er weinig scholingen door een dermatoloog voor paramedische zorgverleners over de huid- en nagelafwijkingen door psoriasis en eczeem bestaan is deze e-learning opgezet.

1. De doelstellingen 

Huid-, haar- en nagelverzorgingsberoepen zien veel huidafwijkingen. Psoriasis en eczeem behoort niet tot de deskundigheid van deze zorgverleners. Psoriasis en eczeem zijn chronische aandoeningen met een grote impact op de kwaliteit van leven. Om deze chronische ziekte beheersbaar te houden is een nieuwe aanpak nodig. Deze aanpak focust zich niet alleen op de behandeling, maar kijkt ook naar hoe preventie, voorlichting, zelfmanagement en samenwerking tussen verschillende zorgverleners kan bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek.

Signaalfunctie

Deze e-learning is opgezet om zorgverleners in de huid-, haar- en nagelverzorgingsberoepen op te leiden zodat zij psoriasis en eczeem kunnen herkennen (signaleren). Zorgverleners kunnen een signaalfunctie hebben als zij voldoende kennis bezitten over deze huidafwijkingen. In deze e-learning worden kennis en de vaardigheden voor het signaleren geboden. Op deze wijze kunnen deze beroepsgroepen bijdragen aan een optimale zorg voor een patiënt met chronische huidziekten.

Doorverwijzen naar de huisarts: wanneer?

Het is belangrijk om de cliënt tijdig naar de huisarts te verwijzen. Om dit op een professionele wijze te doen is een adequate analyse en de juiste medische terminologie belangrijk (rapporteren).

Communicatie met andere beroepsgroepen

Daarnaast komt professionele communicatie aan bod (communiceren). De handvatten voor communicatie worden in de e-learning aangeboden. De professionaliteit wordt verhoogd door kennis over de huidafwijkingen, door kundigheid bij het geven van adviezen aan de cliënt en door adequate communicatie naar de huisarts.

2. De leerdoelen

De volgende leerdoelen zijn geformuleerd:

 • Achtergrondkennis over de verschillende vormen van psoriasis en eczeem
 • Achtergrondkennis over de oorzaken van psoriasis en eczeem
 • Achtergrondkennis over het beloop van psoriasis en eczeem
 • Achtergrondkennis over de diagnose van psoriasis en eczeem
 • Achtergrondkennis over het effect op de kwaliteit van leven door psoriasis en eczeem
 • Achtergrondkennis over alle momenteel gangbare behandelingen tegen psoriasis en eczeem en wanneer deze ingezet kunnen worden
 • Achtergrondkennis over andere aandoeningen die ook voorkomen bij mensen met psoriasis en eczeem
 • Achtergrondkennis over het effect van voeding en alternatieve behandelingen
 • Zorgverleners weten na het volgen van deze cursus hoe ze bij huid- en nagelafwijkingen professioneel moeten communiceren met de cliënt
 • Zorgverleners hebben na deze cursus een bredere kennis van de huid- en nagelafwijkingen kunnen daardoor gerichter doorsturen naar de huisarts
 • Zorgverleners kunnen door hun grotere kennis van de huid- en nagelafwijkingen na het volgen van deze cursus een bredere cliëntengroep adviseren

3. Competentiegebied      

Medisch handelen 70%

 • De juiste indicatie
 • Kennis van de huidig geldende richtlijnen
 • Kennis van het mechanisme
 • Kennis van de toepasbaarheid van de verschillende behandelingen
 • Kennis van de mogelijke complicaties en de behandeling hiervan
 • Kennis van de mogelijke contra-indicaties

Communicatie  20%

 • Communicatie van wat de mogelijkheden zijn van de behandelingen
 • Uitleg over de te volgen procedure
 • Uitleg over het nazorgtraject en de mogelijke complicaties
 • Zorg voor een goede verslaglegging, o.a. in de vorm van een adequaat verslag en correspondentie
 • Kennis en wetenschap
 • Men is op de hoogte van de literatuur

Samenwerking  10%

De webinar is geschikt voor voetzorgverleners, manicures, podotherapeuten, schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten, kappers, medewerkers in de zorg en fysiotherapeuten (vanaf mbo niveau 2).

1. Belasting

Hybride cursus met video, tekst en downloads. Het programma van de e-learning Psoriasis&Eczeem bestaat uit 46 video’s en 42 pagina’s begeleidende tekst op het leerplein. Er wordt ook verwezen naar relevante documenten en websites. De tijdsduur van de online e-learning met video en geschreven tekst is in totaal 12 uur. Het bestaat uit 7,5 uur video en 4,5 uur lezen van de begeleidende tekst.

2. Programma

Deel 1: psoriasis

Deze cursus bestaat uit 12 onderdelen met 17 video’s en 19 pagina’s begeleidende tekst op het Leerplein. De tijdsduur voor het bekijken van de video’s is 2 uur en 15 minuten, het lezen van de begeleidende tekst duurt 2 uur (19 pagina’s aan 9 pagina’s per uur).

  1. Inleiding (3.16)
  2. Oorzaak (9.09)
  3. Beloop (6.22)
  4. Klachten (2.13)
  5. Uitgebreidheid (3.53)
  6. Kwaliteit van leven (4.36)
  7. Verschillende vormen (24.06)
  8. Diagnose (4.48)
  9. Behandeling
   • 9a. Inleiding (4.49)
   • 9b. zelfzorg (2.41)
   • 9c. lokale therapie (38.28)
   • 9d. lichttherapie (2.48)
   • 9e. systemische therapie (7.37)
   • 9f. biologicals (9.30)
  1. Voeding (5.16)
  2. Comorbiditeiten (2.01)
  3. Alternatieve behandelingen (4.44)

Deel 2: eczeem

Deze cursus bestaat uit 11 onderdelen met 29 video’s en 23 pagina’s begeleidende tekst op het leerplein. De tijdsduur van het bekijken van de video’s is 4 uur minuten, het lezen van de begeleidende tekst duurt 2 uur en 40 minuten (23 pagina’s aan 9 pagina’s per uur)

 • A. Constitutioneel eczeem 2.41
  1. Constitutioneel eczeem: het speelveld (10.06)
  2. Constitutioneel eczeem: de feiten (3.24)
  3. Constitutioneel eczeem: de oorzaken (17.04)
  4. Constitutioneel eczeem: het beloop (3.50)
  5. Constitutioneel eczeem: de huidafwijkingen (4.01)
  6. Constitutioneel eczeem: de diagnose (6.24)
  7. Constitutioneel eczeem: aanvullend onderzoek (4.46)
  8. Constitutioneel eczeem: differentiaal diagnose (1.40)
  9. Constitutioneel eczeem: kwaliteit van leven (9.45)
  10. Constitutioneel eczeem: de score systemen (3.25)
  11. Constitutioneel eczeem: de behandeling (4.18)
   • 11.a. Vettende crèmes (6.13)
   • 11.b. Ontstekingsremmende zalven of -crèmes (22.56)
   • 11.c. Teer, TIMP en wet wrap (2.58)
   • 11.d. Leefstijlaanpassingen (4.40)
   • 11.e. Lichttherapie en systemische medicatie (6.10)
  12. Constitutioneel eczeem: voeding en supplementen (6.11)
  13. Constitutioneel eczeem: VMCE en websites (1.45)
 • B. Contact eczeem (44.45)
 • C. Seborrhoïsch eczeem (18.56)
 • D. Hoofdhuid eczeem (6.17)
 • E. Hand en voet eczeem (23.15)
 • F.Nummulair eczeem (1.37)
 • G. Craquelé eczeem (1.16)
 • H. Lichen simplex (1.45)
 • I. Hypostatisch eczeem (15.03)
 • J. Intertrigo (3.12)
 • K. Dishydrotisch eczeem (2.37)

Bij deze cursus hoort informatie materiaal voor de patiënten. Materiaal en folders voor in de praktijk zijn beschikbaar voor deze cursus. Materiaal voor in de praktijk is beschikbaar via downloads.

Samenvattingsvideo: 1 uur en 10 minuten. 

De e-learning is verdeeld in 2 modules, het eerste deel gaat over psoriasis en het tweede deel over eczeem.  De e-learning bestaat uit video’s gecombineerd met tekst en downloads. De video’s en de teksten kunnen worden gestreamd op deze website. Het bekijken van de video’s  van de cursus neemt ongeveer 6 uur en 15 minuten in beslag. Op het einde van de module is een video met herhaling van de belangrijkste leerpunten (1 uur en 10 minuten). De begeleidende tekst op het leerplein is 42 bladzijden. Op het einde is er een toets met 20 vragen. Bij het behalen van minimaal 60% kan het certificaat als bewijs gedownload worden.

De cursus blijft na aanvang 1 jaar open.

De e-learning is opgezet om voetzorgverleners, manicures, podotherapeuten, schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten, kappers, medewerkers in de zorg en fysiotherapeuten te leren de huidafwijkingen te herkennen (signaleren). Zorgverleners kunnen een signaalfunctie hebben als zij voldoende kennis bezitten over deze huidafwijkingen. In deze e-learning wordt de kennis en de vaardigheden voor het signaleren van de huidafwijkingen geboden.

Ook tekstschrijvers voor medische websites en vertegenwoordigers van patiënten verenigingen kunnen deze e-learning volgen. Andere geïnteresseerden zijn ook welkom.

Deze cursus kost slechts 29,95 euro. Je mag deze voor die prijs 365 dagen inkijken. Daarna wordt deze vanzelf afgesloten. Als je het bijvoorbeeld in mei 2022 afneemt, dan blijft het open tot mei 2023.

Wat is inbegrepen?

 • De cursus zelf: 365 dagen toegang tot de materie
 • Dat is de video’s, de bijhorende tekst, de downloads, de hand out
 • De toets
 • Het certificaat
 • De accreditatiepunten (indien van toepassing)

1. Toets

Aan het einde van de cursus kan je deelnemen aan een toets. Als je 60% of meer haalt op deze toets, dan kan je een certificaat downloaden. Dat kan via de ‘home’ pagina van de cursus in jouw account.

Als je in aanmerking komt voor accreditatiepunten via je beroepsgroep, dan kan je het accreditatieformulier invullen. Wij doen vervolgens de rest en na een tijd krijg je de punten op jouw account bij de beroepsvereniging.

Je kan 3 keer herkansen voor de toets.

2. Certificaten en accreditaties

Als je de toets hebt behaald, dan krijg je een certificaat en kan je het accreditatieformulier invullen. Wij schrijven de aangeleverde gegevens in het register van jouw beroepsgroep voor de accreditatiepunten.

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister voor Pedicures

 • Psoriasis en eczeem: signaleren, rapporteren en communiceren (ID 443139) 26-10-2024
 • Voetzorg — Overige risicovoet (niet zijnde DM of reuma): 4 punten
 • Voetzorg — Overige voetzorg: 4 punten
 • Voetzorg – Reuma: 4 punten

BVV

Psoriasis en eczeem: signaleren, rapporteren en communiceren: 10 punten

ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)

 • Psoriasis en eczeem: signaleren, rapporteren en communiceren (ID 443148) 1-11-2023
 • Huidtherapeuten – Scholing: 12
 • Podotherapeuten – Scholing: 12

De cursisten die accreditatie behalen voor Provoet, NVH, NvVP, ANBOS en NMMV kunnen het accreditatieformulier invullen na het behalen van het certificaat. De cursisten van BVV kunnen het certificaat bewaren als bewijs van deelname en voor de punten (door deze later te overleggen aan de BVV).

Het duurt maximaal 3 weken om jouw gegevens te verwerken en de punten bij te schrijven (meestal korter). Dit is langer dan je gewend bent. Dank voor jouw begrip.

Op het einde van de cursus wordt je gevraagd om een enquête in te vullen. Wat vind je van de cursus? Zou je ons en de cursisten die later aan de beurt zijn kunnen helpen door de vragen te beantwoorden. Alvast bedankt! Het beantwoorden van de vragen neemt ongeveer 2 minuten van jouw tijd in beslag. Je kan een of meerdere vragen onbeantwoord laten.

De reacties die wij hebben ontvangen zijn heel erg positief. Ik hoop dat het je kan helpen om voor deze webinar te kiezen. Alvast bedankt voor de belangstelling en vooral véél leerplezier!

Werk je in een huid-, haar- of nagelverzorgingsberoep of in de zorg en wil je op de hoogte blijven, sluit je dan aan bij de leden van de besloten Facebook groep (gratis).

Als iets niet lukt of bij problemen (zoals niet kunnen inloggen/bestellen) kan je contact opnemen met Olivier Galimont.

Dit kan:

 • via het contactformulier
 • via mail
 • via chat op de website
 • telefonisch

Dr. Annemie Galimont is een dermatoloog met passie om kennis te delen en zorgverleners te verbinden. Haar grote vraag is hoe we kennis kunnen delen en samenwerking inzetten om de zorg voor patiënten te optimaliseren.

Tijdens haar carrière heeft ze informatie materiaal over een verscheidenheid aan huidaandoeningen en scholingsmateriaal voor verschillende beroepsgroepen gemaakt. Ze is een zeer actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie. Daarnaast is ze ook lid van de European Academy of Dermatology and Venereology (ADV). Ze is binnen de EADV Task force dermatology for cancer patients projectleider van 2 onderzoeksgroepen. Ze participeert in Nederlandse en internationale expertgroepen om informatie materiaal en richtlijnen voor veilige zorg te maken.

Ze participeert in de beroepsvelden commissie van de opleiding tot huidtherapeut. Ze is ook nauw betrokken bij het opzetten van richtlijnen en de nascholing van huidtherapeuten. Sinds 2022 is zij ook huisartsen opleider en faciliteert zij de perifere stages van de huisartsen in opleiding.

Annemie is een CRKBO geregistreerd docent en heeft de opleiding Teach the clinical teachers gevolgd.

Zij zet haar gedegen kennis en samenwerkingen met de diverse platformen in om je te ondersteunen en te adviseren.

Op de gemaakte video’s en teksten rust auteursrecht. Zonder voorafgaande toestemming mogen deze niet gebruikt, vermenigvuldig of verspreid worden.

Het informatie materiaal, de derm@te-Logische® kaartjes en posters mogen gedownload en geprint worden voor in de eigen praktijk.

Mits voorafgaande toestemming mogen deze materialen, onder voorwaarden van bronvermelding en verwijzing naar de website, ook voor eigen gebruik op de website of in scholingen gebruikt worden.

Al onze scholingen. zijn vrij van sponsoring. De medicijnen die genoemd worden zijn altijd een onderdeel van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen.

Reclame Code

Als onze scholingen voldoen aan de Reclame Code (Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG 2019), Code Reclame voor Medische Zelfzorg Hulpmiddelen (CMH 2019) en Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG)).

Contract tussen de klant en huidopleiding.nl

De cursussen zijn meteen na de bestelling te streamen op onze site. Hiervoor heeft u internet nodig | Na het doornemen van de materie kan u een toets maken en een certificaat downloaden | De prijs is all-in (tenzij anders wordt vermeld op de verkooppagina) en inclusief B.T.W. | Stel uw vragen via chat, mail of Facebook | U kan betalen met Ideal, Bankcontact, Credit Card, Klarna (termijnen) en PayPal. De voorwaarden van deze aanbieders kan u terugvinden op hun websites | De duur van een contract is 365 dagen. Dat begint op het moment van de bestelling. Daarna heeft u geen toegang meer tot de materie. Verlengen is niet mogelijk | U heeft een bedenktijd van 14 dagen, behalve voor digitale producten zonder fysieke drager | Mogelijkheden tot restitutie van gelden zijn beschreven in de algemene voorwaarden | huidopleiding.nl staat ervoor in dat producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en de bestaande wetten | Het copyright/eigendomsrecht van de materie van huidopleiding.nl berust bij A.F.S. en O.R.G. Galimont | De algemene voorwaarden van huidopleiding.nl zijn van toepassing op deze aankoop

Wat vonden de deelnemers ervan?

Enkele voorbeelden uit de vele honderden recensies en aanmoedigingen.

Marloes Bijleveld-Heijmans

5/5

Geeft veel inhoudelijke informatie. De cursus was waardevol en ik heb veel geleerd, cursus was gedetailleerd en volledig en zeker de samenvattingen en extra video’s aan ieder hoofdstuk waren zeer waardevol.

Inge Rutten

5/5

De verschillende soorten huidaandoeningen vind ik interessant om te weten. Ik vond de training goed uitgelegd. Ik ben medisch pedicure en zie veel in de praktijk. Hier heb ik echt wat aan gehad. Voor ons als pedicure was de de uitleg van voornamelijk de werkzame stoffen in medicatie niet nodig omdat alleen door een arts mag worden voorgeschreven. Verder goed uitgelegd en interessant.

Cindy Groot

5/5

Duidelijke opleiding. Prima online te volgen. Heel duidelijk, ook met de video’s en foto’s erbij.

Lianne Stultiens

5/5

Verschillende soorten psoriasis en eczeem. Ik vond het erg leuk en leerzaam. dit kan ik mooi meenemen in mijn dagelijkse werkzaamheden als medisch pedicure. nu kan ik bij vermoeden van psoriasis of eczeem meteen doorverwijzen.”

Kwaliteit, prijs en privacy garantie

De cursussen/webinars worden door een échte expert gegeven. Geen ongewenste verlengingen of kosten achteraf. Log eerst in als je al een account hebt.

CURSUS

Psoriasis en eczeem

€29,95

0