a. Introductie

Mensen met constitutioneel  eczeem hebben in de eerste lijn vooral behoefte aan laagdrempelige zorg waarbij zij leren zelf hun aandoening te managen. Eczeem heeft veel impact op het leven van patiënten. Patiënten krijgen niet alleen te maken met lichamelijke, maar ook psychische klachten. Een goede behandeling vraagt daarom om een bredere aanpak. Patiënten werden voorheen doorgestuurd naar de dermatoloog als de standaard behandeling niet aansloeg.

In Veenendaal is een projectgroep eczeembegeleiding in de eerste lijn opgestart. In deze projectgroep werken huidtherapeuten, een apotheker, huisartsen, een dermatoloog, een GGZ-praktijkondersteuner en iemand namens de patiëntenvereniging samen. Eczeempatiënten kunnen na de diagnose en de voorgeschreven behandeling door de huisarts meteen een afspraak maken met de huidtherapeut.

Met deze stap in het behandelproces komen patiënten minder vaak terug bij de huisarts en/of dermatoloog. Voor patiënten is het fijn dat er minder doorverwijzingen nodig zijn. Hierdoor ervaren zij meer rust. Ook de huisartsen ervaren deze werkwijze als prettig. Zij kunnen nu betere oplossingen bieden. Bovendien is huidtherapie goedkoper en krijgen patiënten gerichter informatie en ondersteuning.

Een beter zelfmanagement zorgt ervoor dat de patiënt zijn eigen huidproblemen vroegtijdig herkent en weet hoe hij zelf een exacerbatie vroegtijdig kan voorkomen. Daarnaast is er een vangnet in de 1-ste lijn dat kan bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van leven.

Dit project van Karlijn Sterkenburg is te vinden op de website van de juiste zorg op de juiste plek (https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/praktijkvoorbeelden/betere-begeleiding-voor-eczeempatienten/)

Niet alleen kwam de behoefte aan betere begeleiding in de eerste lijn naar voren uit dit project, ook tijdens de inventarisatie van de NVH Kennisagenda Huidtherapie “Focus op de huidzorg” en in het ZE&GG (Zorg Evaluatie en Gepast Gebruik) van het Zorginstituut Nederland (ZIN) kwam duidelijk naar voren dat goede begeleiding in de eerste lijn ontbreekt.

Het ZIN,  partijen in de zorg en patiënten verenigingen zoeken samen naar verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met constitutioneel eczeem. Voor dit programma is subsidie bij ZonMW aangevraagd.

Landelijke implementatie van de eczeemzorg door de huidtherapeut en vergoeding voor de geboden zorg is mede afhankelijk van bijscholing. Een uniforme werkwijze, informatie voorziening en materiaal ontwikkeling is hierbij gestoeld op de NVDV-richtlijn constitutioneel eczeem en de NHG-standaard eczeem.

Medio maart gaat de pilot Post HBO eczeem begeleiding van start. De cursus is geaccrediteerd met 17,5 punten. We zijn enthousiast en kijken uit naar jullie terugkoppeling. We zijn dankbaar dat jullie mee willen doen als pilot groep.

Veel leerplezier

Annemie en Esther

Technische vragen kunnen gesteld worden via de chat functie

Programma: NVH Post-HBO Pilot | Eczeem in de huidtherapeutische praktijk

Deel 1 | Zelfstudie: Online leerplein

Deel 2 | Online scholing: za 17 april van 10.00 – 15.00 uur

Deel 3 | Online scholing: di 20 april van 17.00 – 21.00 uur

Deel 4 | Online evaluatie brainstormsessie: di 25 mei van 19.00 – 21.30 uur

Video 1 en 2