1.8 Constitutioneel eczeem: preventie van een voedselallergie

Voorlichting over eczeem is van belang om de trouw van de patiënten aan de therapie te bevorderen. Voor in de dagelijkse prakrijk zijn de praatplaten ontwikkeld als een hulpmiddel.

Om samen te beslissen wat de goede behandeling is zijn er een aantal handvaten ontwikkeld.