4. Webinar programma

Live programma eczemateuze dermatosen

Deel 2 | Zaterdag 17 april van 10.00 – 15.00 uur (inclusief pauze)

10-00-10.30:  Eczemateuze dermatosen theorie: atopisch eczeem         

                         Prevalentie, ontstaanswijze, DD, voorkeurslokalisaties etc.

                         30 min

10.30-11.00:  Eczemateuze dermatosen theorie: atopisch eczeem         

                         Prevalentie, ontstaanswijze, DD, voorkeurslokalisaties etc.

           30 min

11.00-11.15: pauze 15 min

11.15-11.45:  Eczemateuze dermatosen theorie: contact-allergisch eczeem         

                         Prevalentie, ontstaanswijze, DD, voorkeurslokalisaties etc.

                         30 min

11.45-12.15: Eczemateuze dermatosen in de paramedische (huidtherapie) praktijk

         Deel a: 11.45- 12.15

         Alarmbellen/ contra-indicaties en rode vlaggen voor behandeling.

         30 min

12.15-13.00: Middagpauze 45 min

         Deel b: 13.00-13.45

         Casuïstiek in 2 werkgroepen

         45 min

13.45-15.00: Gezamenlijk nabespreken

         75 min

Deel 3 | Dinsdag 20 april van 17.00 uur –  21.00 uur

17.00- 17.30:     Workshop zalven (incl. theoretische uitleg schema’s etc.): louter de theorie

 • Sensory Profilling

30 min

17.30- 17.45:     Pauze 15 min

17.45- 18.15:     Workshop dermatocorticosteroiden (incl. theoretische uitleg schema’s etc.): louter de theorie

 • Smeerinstructies (folder) en praatplaten
  • Derma-paspoort

30 min

18.15- 19.30      Workshop begeleiding, advies en voorlichting van patiënten.

Deel A: 18.15 – 19:00                 

Theorie begeleiding

45 min

Deel B: 19:00 – 19:30                  

Theorie en toepassing van meten.

 • Meting van het resultaat (voorlichting en gedragsverandering): POEM en DLQI
 • Casussen scoren (patiënten met een vg op een PPT)
  • IGA
  • Skindex-29
  • DLQI
  • POEM

30 min

19.30 – 19.45:   Pauze 15 min

Deel C: 19.45 – 20.30                  

Casuïstiek rollenspellen

                            45 min

20.30 – 21.00    Nabespreking en evaluatie

                            30 min

Deel 4 | Online evaluatie brainstormsessie: di 25 mei van 19.00 – 21.30 uur

19.00 – 19.10                  Kennismakingsoefening

Iedereen stelt zich voor en benoemt individueel leerdoelen van de avond.

10 min

19.10 – 20.00                  Presentatie “Juiste zorg op de juiste plek in de regio”
                                          Inventariseren vragen – problemen

Hoe regionale samenwerking vorm te gaan geven? 

                                          50 min

20.00 – 21.00                  Reflecteren van Pilot

                                          Leren en verbeteren van de pilot

                                          60 min

21.00 – 21.30                  Reflecteren/Feedback

Welke leerdoelen heb je gehaald en wat zijn je uitdagingen voor de komende periode?

Welke ondersteuning heb je nodig?

Plenair bespreken

                                          30 min